Законът за чужденците в България предвижда Министерството на иновациите и растежа да отговаря за издаването, удължаването и отнемането на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен стартъп-виза. За целта Министерството разработи специална наредба, която беше приета от правителството в сряда.

Приемането й е сред условията и реформите, които страната ни трябва да изпълни по Плана за възстановяване и устойчивост.

Наредбата предвижда стартъп-визата да е удостоверение, което позволява на чужди граждани да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност.

Удостоверението не е тип виза за пребиваване в България, а само един от документите, които се изискват за издаване на разрешение за пребиваване в страната на чужденци, които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес в България.

Решението на министъра на иновациите и растежа за издаване на удостоверението ще се основава на оценка от експертен съвет. Членове могат да са експерти от министерства, академичната общност, организациите на бизнеса и неправителствени организации, имащи пряко отношение към стартъп-компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране, като не се предвижда те да получават възнаграждение за участието си в съвета.

Стартъп-визата ще е валидна първоначално за срок от една година, а след изпълнението на необходимите условия (заявителят да притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението) и бизнес-плана на заявителя, може да се удължи с още две години.

Такава практика вече е установена в държави като Франция, Нидерландия, Естония, Финландия, Ирландия, Дания и др.

Времето за издаване на стартъп-визата е 30 дни с опция при нужда от набавяне на други документи да се удължи до два месеца и половина. Ще може да се кандидатства на български или на английски езици, по електронен път, без събиране на такси.