С решение на Министерски съвет от редовното заседание на 16 януари 2020 година, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на община Кричим се прехвърля собствеността върху имот – частна държавна собственост, за изпълнението на проект „По следите на древността – една история за история, култура и вяра“.

Имотът представлява терен с площ 30 916 кв.м и досега е бил в управление на областния управител на Пловдив.

„Общината ще го ползва за модернизация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, с което ще се осигури достъп до туристическите обекти и природни забележителности”, обясни кметът на Кричим Атанас Калчев.

Проектът предвижда изграждането на изгледни площадки, изработване и поставяне на указателни и информационни табели за екопътеки и туристически маршрути, маркировки, беседки, пейки и кошчета за отпадъци. Създадената инфраструктура и придобитите активи ще се ползват безплатно от всички граждани и гости на община Кричим.


„Като кмет на община Кричим изказвам своята благодарност към министър Петя Аврамова и всички членове на Министерски съвет за взетото държавническо решение, с което не само се предоставя имота, но и се създават предпоставки за реализиране на проектната инициатива на общината, което ще бъде от съществено значение не само за Кричим, но и за целия регион!”, обясни още кметът Атанас Калчев.