Във връзка с постъпило заявление за търсене и проучване на строителни материали в площ “Лесковец”, бе проведена среща между кметовете на общините Кричим Атанас Калчев и Брацигово Петко Петков, представители на инициативния комитет и експерти на Министерството на енергетиката.

Ще бъдат преразгледани документите по процедурата, с цел уточняване на всички въпроси, повдигнати от жителите на общината. До тяхното изясняване няма да бъдат предприемани следващи действия по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на строителни материали на площ “Лесковец”, разположена на територията на село Жребичко, община Брацигово.

Припомняме, че жителите на общините Брацигово и Кричим са стартирали подписка срещу намеренията на министерство на енергетиката да издаде разрешение за проучване на местността „Лесковец” до село Жребичко. В територията, която е сбор от паметници на културата и попада в НАТУРА 2000, има индикатори за залежи на радиоактивни руди, по-точно на уран. Това показва металогенна характеристика на района. 

Хората се притесняват, че ако започне проучване на находището и евентуално добив на руди - почвата, водите и въздуха в района на общините Кричим, която е част от област Пловдив и респективно Брацигово, която е част от област Пазарджик, ще бъде замърсен. 

„Проблемът не е местен, а е регионален и засяга много хора”, твърди кметът на Кричим Атанас Калчев, както и организаторите на подписката. 

Те настояват министерство на енергетиката да не разрешава проучване за строителни материали в защитената местност и да се съобразят с направеното вече отрицателно становище от кмета на Община Брацигово.  

Населението на село Жребичко и на самата община Брацигово вече е изразило изцяло несъгласието си за даване на разрешение, с което да се стартира процедурата по проучване. 

Против намеренията за проучване са и гражданите и кмета на Община Кричим, които при стартиране на евентуални мероприятия по проучване и добив, ще бъдат косвено засегнати. 

Регулацията на град Кричим се намира на 2350 метра от находището по въздух и на 940 метра от административната граница на Община Кричим с Община Брацигово. 

Кметът на Кричим е бил уведомен за проблема, както от граждани на Кричим и Брацигово, така и официално с писмо от кмета на Община Брацигово за появява на опасност при евентуално извършване на дейности по проучване и разработване на находище „Лесковец”. 

„При евентуални проучвателни дейности и въвеждане в експлоатация на находището, ще има проблем за населението на двете общини. Имаме опасения, че ще бъде заразен въздуха, водата и плодородната земя. По какъвто и съвременен начин да проучват и да добиват каквото и да е, при това нещо, което го има отдолу, имаме сериозни опасения за заплахата, която ни очаква. Притесненията са подкрепени от геоложка записка и металогенна характеристика на района на землището на село Жребичко, община Брацигово, с която разполага администрацията на Община Кричим и съм я предоставил на колегата от Община Брацигово. В нея много подробно е описано както посоченото находище „Лесковец”, така и находищата, които са около него и кореспондират с него – „Герково”, „Ахмедов Чукар” и „Селище”. След като получихме геоложката записка стана ясно, че в тези частично проучени навремето находища е открита радиокативна минералицазия. Районът се води като аномален участък от гледна точка на радиацията.”, заяви още кметът на Община Кричим Атанас Калчев. 

Според радиометричните проучвания, през 1962 година са установени и регистрирани индикации за наличие на олово, цинк, мед, арсен и т.н. Те също са свързани с радиоактивни минерализации.

Най-вероятно присъствието на урана се намира в тези риолити и се транспортира от циркулационни води. Те са допринесли за привнасяне на урана в подходящата среда, е мнението на експерти.

В тези находища присъстват минерализации с примеси на уран и част от тях попадат в находище „Лесковец”, където има явно желание за проучване от страна на частен инвеститор. 

„В района има много радиоактивни аномалии, които са установени по съответния начин. Тези проявления го правят интересен в това отношение за развиване на бизнес, но тези съществуващи наситени на уран руди и води, които евентуално могат да бъдат разкрити, както и риолитите, които са част от вулканични скали, могат да навредят на околната среда и здравето на хората.”, твърди кметът на Кричим Атанас Калчев. 

В геоложката записка има данни, че тази регистрирани аномалии имат сравнително голяма площ и покриват част от заявената за проучване територия на находище „Лесковец”.

„Проблемът е голям и не е само за община Брацигово и село Жребичко, а е регионален. Разполагам с документация, която доказва изнесеното от мен. След като община Кричим може да се добере до тази информация, представете си за частните инвеститори, които имат по-голяма финансова възможност за проучване и анализ и най-вероятно знаят по-добре от нас, че няма да търсят само строителни материали, а нещо по-атрактивно и по-скъпо.”, твърди още кметът.

„За мен има реална опасност при провеждане на мероприятия по проучване и при евентуален добив на каквито и да е подземни богатства или „строителни материали”. Министърът на енергетиката и респективно ресорният заместник-министър не трябва да издават в никакъв случай разрешение даже и за проучване.”, заяви категорично кметът на Кричим Атанас Калчев.  

Той каза още, че не иска някой да се крие зад оправдание, че ще отвори нови работни места, при положение, че ще застраши здравето и живота на хората. 

„Запознал съм с геоложката записка и Общински съвет-Кричим и ако се наложи, ще излезем с обща декларация, че подобно проучване не трябва да се допуска!”, каза още Калчев.

„При разговора ми с експерти ми стана ясно, че при евентуално провеждане на мероприятия в находище „Лесковец”, което е над Кричим в посочените по-горе отстояния, територията на Община Кричим и самият град ще бъдат косвено засегнати и ще има поражения както по околната среда, така и по здравето на гражданите.”, каза още Калчев. 

В момента поста за радиационно наблюдение и отчитане, намиращ се в сградата на Община Кричим показва нормални стойности на радиация, затова не трябва да се допуска увеличението й по никакъв повод. 

„Едно подобно проучване и разработване на находища след време може да доведе и до физически и психически аномалии на децата, които ще се раждат в района.”, прогнозират експертите.  

TNS.bg