Масово работещи фирми и компании местят седалищата си на територията на Община „Родопи”, показва справка на администрацията. За последните 2 години и 2 месеца в общината са се регистрирали нови 258 фирми.

„Собствениците на фирми са решили да изместят бизнеса си заради по-ниските такси за битови отпадъци и по-евтиния данък МПС. Така се превръщаме в привлекателна община за бизнеса и успяваме да разкрием нови работни места”, коментира кметът на Община „Родопи” Пламен Спасов.

Това се е отразило и на увеличаване приходите на общината.

Община „Родопи” запази нивото на данъците и през 2016 година. Причината е решение на общинското ръководство, което касае налозите за местните данъци и такси. Запазват се размерът на данъка за автомобили, сгради, административни такси и такса за битови отпадъци.

„Много кметове на общини при ниска събираемост на данъци и такси, увеличават налозите, за да съберат минималните необходими средства за разчетите на бюджета. Тази политика е крайно несправедлива спрямо коректните данъкоплатци. Те носят на гърба си нередовните платци, които чакат да мине 5-годишния давностен период, ако не бъдат потърсени”, заяви още кметът на Община Родопи Пламен Спасов.

През 2009 година събираемостта на данъците в общината е била 29%. От поемането на управлението на Пламен Спасов, събираемостта се увеличава, като през 2012 година тя е 68%, през 2013 нараства на 78%, през 2014 година е отчетен рекорд от 116% събираемост на дължимите данъци и такси, а през 2015 година са отчетени 98% събираемост.

„При влизане в първия ми мандат наложих сваляне на такса битови отпадъци за фирми почти на половина, а за граждани с 23 %. Вече трета година ние държим същото ниво”, каза още Пламен Спасов.

По-високите приходи са допринесли също таксите за придобито имущество и привличането на нови фирми в Община Родопи.
„Резултатите показват, че наложената политика е правилната – през 2010 година имаме собствени приходи 3,4 милиона, а през 2015 година бележат ръст до 6,6 милиона лева”, съобщи още кметът на Община Родопи.

От администрацията посочват, че са готови да поемат наплива на компании, който се очаква да продължи в следващите месеци.

TNS.bg