Мъртва риба в река Равногорска край община Брацигово вдигна на крак екоинспекцията и Басейнова дирекция. Сигналът за умрели риби и наличие на синя емулсия по брега е получен вчера около 19:00 часа на зеления телефон на Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“.

След получаване на сигнала, екип от експерти на БД ИБР и  Регионална лаборатория - Пазарджик към ИАОС са извършили проверка на място. Взети са две водни проби от р. Равногорска: над и под мандрата в село Равногор, които ще се анализират в лабораторни условия.

Проведените анализи на терен по показателите активна реакция рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност с кислород показват значимо понижение на разтворения кислород (наситеност с кислород) в участъка с измряла риба, в сравнение с резултатите от участъка преди замърсяването.

Проверката продължава и днес с експерти от РИОСВ-Пазарджик и Регионална лаборатория - Пазарджик към ИАОС.

Според РИОСВ - Пазарджик проби са взети от трите колектора на канализационната система на селото, които са единствените точкови източници на отпадъчни води, разположени по течението на реката, както и от мандра "Равногор". Тя разполага с трикамерно пречиствателно съоръжение, което е включено в канализацията, преди първото заустване на канализационната система на селото.

Умрялата риба е установена вчера на 30 метра от третото заустване на канализацията на с. Равногор. От мястото, локализирано със сигнала, също са взети водни проби. На собственика на мандрата е дадено предписание за почистване на пречиствателното съоръжение.

Все още не е ясно количеството на умрялата риба.