Eксперти от Финландия, Холандия и Белгия ще представят добри практики на четвъртата годишна инициатива на фондация „Световен образователен форум България”, която ще се състои на 14 ноември в „Грандхотел Пловдив“. Представители на МОН, на РУО и общини, на образователни институции от 50 населени места в България ще споделят своя опит как иновациите в класната стая оказват влияние на качеството на обучение, как облачните технологии и електронни платформи, заедно с иновативните методи на преподаване, променят средата и мотивацията на учениците.

Ключов лектор на първия панел от програмата е Тон Дайф – президент на Световен образователен форум и експрезидент на Европейската асоциация на училищни директори. Той ще сподели добри практики от Холандия. Визията как да бъдат подкрепени децата в риск ще бъде представена от Държавната агенция за закрила на детето,  необходимостта от иновации и промяна на обкръжаващата среда ще дискутират Асен Александров – директор на 51 СУ в София и зам.-председател на комисията по иновации към МОН, както и арх. Петкана Бакалова – зам.-председател на УС на Камарата на архитектите.

Водещ лектор във втория панел ще е членът на борда на Националната асоциация на училищните лидери в Белгия Риа Верлинде. Тя е представител на своята страна в Европейската асоциация на училищни директори и ще презентира белгийския опит по отношение на иновациите. Панелисти тук са зам.-кметът по образование и иновации на Община Пловдив Стефан Стоянов, проф. Галин Цоков – директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ “Паисий Хилендарски”, и Антон Бъчваров от „Уча се”.

Йохан Куронен – специален учител и  учител по история със 17-годишен опит, пристига от Финландия да разкаже пред българските си колеги за иновациите на считаната за една от най-добрите образователни системи в света. Той е бил и директор на училище в продължение на 18 години, участник в мисии на Обединените нации като миротворец и военен наблюдател, както и към Международния Червен Кръст. Прилагани добри практики ще споделят Иван Панайотов – РУО Хасково, Александър Ангелов от Център за творческо обучение и Михаил Ненов – директор на ОУ „А. Г. Коджакафалията”, Бургас.

В майсторския клас се включват над 220 директори и педагогически специалисти от детски градини и училища в цялата страна. Участието носи един квалификационен кредит от Пловдивския университет.