Родител на дете в четвърти клас пусна жалба срещу класния ръководител за това, че публикувала снимка на класа във Фейсбук. Оплакването е поставено на вниманието на Комисията за защита на личните данни. 

В жалбата си майката е посочила, че счита, че е налице злоупотреба с личните данни на малолетната ѝ дъщеря, чрез публикуване на снимки, на дъщеря ѝ, от класния ръководител, във Фейсбук, без знанието и съгласието на майката. Тя твърди, че снимките са били достъпни за непознати хора и не знае какво се „е случили по-нататък с тях“. Родителят смята за притеснително и неприемливо да се „подмятат снимките на децата из социалните мрежи“. Жената приложила и като доказателство екранна разпечатка от снимка.

Претенциите на майката не стигат до там, тя търси съдействие от Регионално управление на образованието, за преместването на детето Й в друго училище, тъй като смята, че "интересите на детето не са защитени". 

КЗЛД обаче установява, че въпросната снимката е публикувана в затворена група в социалната мрежа Фейсбук и достъп до данните във Фейсбук групата имат само и единствено родителите на учениците от посочената паралелка, като групата се администрира от родител на ученик в паралелката. 

Проверка показва, че в личния профил на класната, както и в страницата на училището, няма снимки на децата от класа. Именно във връзка със защитата на личните данни на първата родителска среща за учебната година, всички родители попълват предоставени от класните родители декларации за съгласие за ползване на личните данни на родителя и децата му, декларация за съгласие/несъгласие детето му да бъде снимано във видео или фото формат и изображенията да бъдат публикувани. Майката, подала жалба, е попълнила декларация, като е посочила допълнително, че дава ограничен достъп до своите лични данни, но не е предоставила на класния ръководител втората декларация, т. е, не е декларирала позицията си относно публикуването на снимков материал, поради която причина от училището сочат, че няма публикации в отворени социални мрежи.

Най-интересното обаче е, че въпросната майка е участвала със свои коментари в затворената група във Фейсбук от 2015 до април 2019 г. и никога не е изразила несъгласие в групата с публикуването на снимки.

Тъй като до снимките има напълно ограничен достъп от страна само на родителите от класа, КЗЛД е категоричен - жалбата на майката е очевидно неоснователна.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд.