Министерството на финансите (МФ) и Българска народна банка (БНБ) обсъждат мерки на национално ниво за защита на потребителите на платежни услуги, свързани с обменния курс при банкоматите. Това обяви финансовият министър Кирил Ананиев в отговор на парламентарен въпрос на депутата от ГЕРБ Димитър Бойчев.

Припомняме, че Върховна административна прокуратура (ВАП) предложи в началото на месеца на министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка да преценят предпоставките за иницииране на нормативни промени, възможно извършване на организационни действия, вкл. и издаване на подзаконови нормативни актове или тяхното изменение, свързани с нормативната уредба за обменния курс при банкоматите и всички други въпроси от подобен характер. Повод за намесата на ВАП бе публикувана в медиите информация, в която са цитирани сигнали, че в курортите има банкомати, които удържат до 15% от сумата при теглене на пари. Според сигналите таксата е 110 лв. за превалутиране на 800 лв. от банкомати на "Euronet".

Проблемът е, че услугите по теглене на пари в брой чрез терминални устройства ATM, ако операторът не извършва други платежни услуги, попадат извън приложното поле на Закона за платежните услуги и платежните системи и на Директива 2015/2366 на ЕС за платежните услуги във вътрешния пазар и съответно - са извън правомощията на БНБ. Независимо от това, в тези случаи на клиента следва да се предоставя предварителна информация за всички такси за теглене и обмяна на валута, включително за обменния курс, преди тегленето, както и след получаването на парите в наличност в края на операцията. Действащата национална и европейска правна рамка не налага ограничения за размера на таксите в тези случаи, обясниха от БНБ.  

„Проблемът с прекомерно високите такси за теглене от терминални устройства АТМ на дружеството „Юронет Сървисис“ ЕООД и прилагания обменен курс, когато сметката на картодържателя при издателя на картата е в чужда валута, не е национален, а се наблюдава в много държави членки на Европейския съюз и преди всичко в държавите извън еврозоната. Той е предмет на регулярно обсъждане в работните формати на Европейския съюз в търсене на най-добрите варианти за неговото решаване в полза на потребителите на финансови услуги, като същевременно се следи да не се нарушават основни принципи на пазара“, посочи в отговора си днес финансовия министър Кирил Ананиев, предава "Инвестор".

От думите му стана ясно, че в страната има 28 банкомата с марката "Euronet". Повечето от устройствата са в морските ни курорти, има няколко в София и на КГПП-та. Проверка на БНБ от миналата година обаче сочи, че огромните такси при теглене от валутни сметки – към 10-15% от сумата, са напълно законни. Ананиев призна, че проблемът с такива устройва не е национален, а се наблюдава в много страни от Европа, най-вече в такива извън еврозоната.

„Въпросът е свързан с дейността на някои оператори на АТМ, които предлагат алтернативни възможности за теглене, когато валутата на сметката на картодържателя е различна от валутата, в която се извършва тегленето. По-конкретно, картодържателят разполага с две възможности за теглене на пари от АТМ: едната възможност е теглене, съпроводено с услуга по обмяна на валута в момента на платежната операция (т.нар. динамично превалутиране), която се предлага от трети лица (често регистрирани в други държави) по споразумение с оператора на АТМ. Другата възможност е за теглене с извършване на последваща обмяна от доставчика на платежни услуги на картодържателя (напр. банката картоиздател). Извършването на дейност като оператор на АТМ и обмяната на валута при теглене на пари в брой чрез АТМ сами по себе си не попадат в обхвата на регулациите по Закона за платежните услуги и платежните системи, съответно за извършването на тази дейност не е необходим лиценз, освен ако съответно лице не предоставя и други платежни услуги“, обясни министърът.

Независимо от това, с цел защита на потребителите на платежни услуги, при наличието на алтернативни възможности за теглене на пари в брой на АТМ, на ниво Европейски съюз и на национално ниво са въведени изисквания за прозрачност и съпоставимост на таксите, за изпълнението на които следи Българската народна банка. В закона за платежните услуги и платежните системи са предвидени и административни санкции при нарушаване на посочените изисквания, каза още той.

„Считаме, че на този етап е целесъобразно да се повиши контролът по изпълнението на изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи и Регламент (ЕС) 2019/518. Министерството на финансите и БНБ обсъждат възможността и целесъобразността на допълнителни мерки на национално ниво с оглед точното прилагане на изискванията на Регламента“, уточни Ананиев. Той увери, че в защита на потребителите на платежни услуги ще се конкретизират изискванията за информация относно алтернативните варианти за теглене и реалната цена на услугата, както и ще бъдат въведени мерки за ограничаване на възможностите за подвеждане на клиента.