Здравният министър Костадин Ангелов заяви, че в понеделник ще започне втората фаза на ваксинацията за учителите и възрастните хора в социалните услуги. Той допълни, че следващата седмица ще бъде представено и пациентско досие. 

"От понеделник ще стартираме втората фаза на ваксинацията. Това ще се случи само на местата, където е изпълнената първата фаза и има достатъчно ваксини. До края на месеца ще стартираме навсякъде втората фаза. Събрали сме достатъчно данни, че 21% от учителите и непедагогическия състав в училищата искат да се ваксинират. Направихме среща с всички председатели на РЗИ в страната. Във всяка област е индивидуално и двете фази няма как да започнат синхронно в цяла България. В Бургас например имат готовност за втората фаза. Директорът на РЗИ е човекът на място, който отговаря за здравната политика в областта и провеждането на ваксинационния план".

"По отношение на ваксинационния сертификат се запознах с тази идея, но е много рано да говорим за такъв тип документ, който да е свързан с някакъв вид права на европейските граждани. Тогава, когато една ваксина е свободна трябва да има свободно придвижване на гражданите и да не се ограничават техните правила. Близко сме до създаване на сертификат, който да е мобилен и всеки български гражданин да го има на своя телефон. Готови сме и за сертификат, който да се издава след ваксинирането с QR код. Той ще е част от пациентското досие, който следващата седмица ще представим".