В безпрецедентно остро отворено писмо Колектив Кино Космос обяви, че оттегля доверието и всички свои проекти от Община Пловдив и от Общинска Фондация "Пловдив 2019", и преустановява всякакви работни отношения с тях, съобщава PlovdivTime.com. Колективът е  обединение на професионалисти (архитекти, културни мениджъри, инженери, кино режисьори, дизайнери, фотографи, актьори), които от години се борят за спасяването на емблематичната сграда в Пловдив и превръщането й в общественодостъпен културен център.

Сред изтъкнатите от тях причини за бойкота партийна зависимост, политическо кадруване, непрозрачни действия, изолиране на активните граждани, липса на кадрови капацитет на фондацията да осъществи проекта Европейска столица на културата и други. Това е вторият скандал около „Пловдив 2019“ след колективното напускане на петима от членовете на Управителния съвет.

Повод за скъсването на отношенията са и последните развития около кино „Космос“. Миналият месец кметът Иван Тотев информира Общинския съвет, че за ремонт на сградата са отпуснати 2 млн. Оказа се, че авторските права върху зданието на живия автор арх. Шинков са откупени по-рано тази година от архитект Тодор Абаджиев, проектант на Колодрума в Пловдив. Според хората от Колектива предвиденият ремонтът ще се осъществи след инженеринг - т.е. без архитектурен конкурс, след търг за строителна фирма.

Обединението на общественици  Колектив Кино Космос има огромна заслуга за спасяването на сградата от опасността да бъде унищожена и на нейно място да бъде построен многоетажен паркинг. Сдружението направи Стратегия за развитие и бизнес план за управлението на Кино Космос като културен център, но в последните месеци контактите им с Общината са прекратени едностранно от страна на администрацията.

Публикуваме и пълния текст на отвореното писмо.

  


Колектив Кино Космос оттегля доверието си и всички свои проекти

от Община Пловдив и общинска фондация „Пловдив 2019“

 

Избирането през 2014г. на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019г.  беше повод за гордост и вяра в постигането на качествен културен продукт. Към днешна дата 2017г. – три празни години по-късно, осъществяването на успешна кампания в нейния пълен капацитет, с политическа независимост и гражданско участие, е невъзможна. Колектив Кино Космос се разграничава своевременно от подобно безотговорно поведение, оттегля доверието си и всички свои проекти от Община Пловдив и от Общинска фондация „Пловдив 2019” и преустановява всякакви работни отношения с тях.

Колектив Кино Космос е обединение на професионалисти (архитекти, културни мениджъри, инженери, кино режисьори, дизайнери, фотографи, актьори), отдали безвъзмездно 5 години (2012-2017г.) от житейския си път на каузата да съхранят кино „Космос” като общественодостъпно културно пространство.

През 2014г. Колектива успешно представи гражданската инициатива за спасяването на кино “Космос” пред журиращата комисия за Европейска столица на културата и с проекта си беше залог за успешно сътрудничество между граждани и община.

В името на идеалите: творческа независимост, естетика, качествен културен продукт и демократичност, проведохме множество срещи с водещи фигури  от Община Пловдив (кмет, заместник-кмет по културата и туризма, заместник-кмет по общинската собственост) и от Общинска фондация “Пловдив 2019” (административен директор, артистичен директор) в рамките на два различни мандата.

Окуражавани да продължаваме да работим съвместно в духа на апликационната форма, ние разработихме професионално и безвъзмездно: технически проект за площадното пространство; архитектурно заснемане на сградата; бизнес план за развитието ù- КУЛТУРЕН КОСМОС- ПЛАТФОРМА ЗА КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО, който директно може да послужи за задание за проектиране; ориентировъчна количествено-стойностна сметка за бъдещ ремонт. Целият ни труд и намерения винаги са били прозрачни за обществеността и са комуникирани в директни срещи или на нашия сайт.  

С днешна дата два милиона лева от общинския бюджет за 2017г. са гласувани за сградата, авторските права са “откупени” задкулисно, време няма, предстои инженерингова поръчка, която ще обезобрази сградата. В срещите ни с Община Пловдив и Общинска фондация ”Пловдив 2019” неясно беше споменавано „нека видим и другата страна”, „има и други интереси”- днес вече е ясно чии са били тези други интереси и от какъв характер са те.

В своето убеждение, че работим ‘заедно’ с Община Пловдив и с Общинска фондация “Пловдив 2019”, и като поредната стъпка от нашата целенасочена дейност, през 2016г. разработихме и предадохме проект КУЛТУРЕН КОСМОС към отворената покана на фондацията. Проектът е неразривно свързан със сградата на кино ”Космос” и с едноименния бизнес план.

Днес, 11.08.2017г., преди обявяването на резултатите от Фондацията и независимо от тях,

Като отчита следните факти:

· Община Пловдив  действа централизирано, непрозрачно и в преднамерена последователност, която не е в името на града;

· Община Пловдив изолира активните граждани, утвърдените професионални и културни организации;

· Със своето пренебрегване и възпрепятстване на гражданските инициативи Община Пловдив устойчиво се бори за гражданско безразличие и пасивност;

· Общинска фондация “Пловдив 2019” е ЗАВИСИМА институция с изключителна партийна намеса. Целият ù състав е подменян неколкократно до пълното заличаване на фигурите и ценностите, спечелили титлата;

· Общинска фондация “Пловдив 2019” няма кадровия капацитет да осъществи кампанията Европейска столица на културата. Вместо да развива качествена културна, общностна и гражданска дейност, Фондацията се фокусира върху масови събития или използва успеха на вече утвърдени такива.

· Поради гореизброените факти, основните проекти на апликацията, свързани с  „Тютюневия град”, о-в Адата, кино „Космос”, кв. Столипиново и други емблематични градски пространства, вече  са компрометирани и нереализуеми. Сградата на Кино “Космос” е превзета от партийни и надпартийни интереси.

· Днес, година и четири месеца преди крайния срок, липсата на време се използва като претекст за прекрачване на законови и етични норми. Инженерингови поръчки се подготвят за: Кино “Космос”, сградата на Дружеството на пловдивските художници, площад Централен. Съкращаването на срокове води до некачествени проекти, строителство с минимални инвестиции и посредствен краен резултат.

· Некачествената архитектура продължава да доминира в град с титлата Европейска столица на културата, един от най-старите градове в Европа;

· Община Пловдив прахосва титлата Европейска столица на културата, която успешно можеше да бъде носена от друг български град с по-достойно управление и да представи страната ни в много по-благоприятна международна светлина.

Като изобличава поведението на главните водещи фигури в Община Пловдив и в Общинска фондация “Пловдив 2019” като недостойно и противоречащо на интересите на града ;

Като загърбва целия положен интелектуален и физически труд, безвъзвратно и безвъзмездно дареното време;

Колектив Кино Космос оттегля:

· Доверието си от проекта Европейска столица на културата 2019 и от отговорните за неговото качествено изпълнение институции - Община Пловдив и Общинска фондация “Пловдив 2019”;

· Проекта си КУЛТУРЕН КОСМОС от отворената покана на Общинска фондация “Пловдив 2019” и запазва ексклузивни права над него.

С популяризирането на настоящото становище Колектив Кино Космос отказва да участва в огромната материална и морална кражба, наречена Пловдив- Европейска столица на културата 2019.

 

Очаква се официален отговор от общинските институции на отвореното писмо.