В министерството на икономиката е работила по две направления през последния месец – по прозрачност и мерки за генериране на икономически растеж, каза министърът Кирил Петков.

„ Първото, което всички знаете, че осветлихме даването от ББР кредити за  946 млн. лева на 8 фирми, а в последствие се оказа, че 1,8 млрд. на 20 фирми. След това откритие, сложихме нов устав на ББР, който не може да дава повече от 5 млн. лева кредит. Оттук нататък никой не може да даде 100 млн. лева на една фирма от банка, която е малки предприятия”, каза Петков. Той каза и за проверките в другите звена, където са се видели 10-те завършени „язворчета”, които още не са влезли в експлоатация. Той е разпоредил всички завършени язовири да бъдат дадени максимално бързо на държавното предприятие за стопанисването им.

Относно действията, които гарантират икономически растеж министър Петков обобщи:

„ С Асен Василев стартирахме Програмата за възстановяване за 2,5 млрд. лева, които ще бъдат достъпни за малки и средни предприятия. Много се радвам, че успяхме да намерим инструмент, който да им даде ликвидност. В Плана за възстановяване и развитие,  увеличихме средствата с 500 млн. лева за бизнеса. Вкарваме и евроинституции в тях, включително и ЕИБ, да има минимален риск от корупционни практики”, каза Петков.  По отношение на инициативата „3 морета” ще бъдат поканени за първи път Гугъл и Амазон в България. Освен това българският бизнес ще поканят своите партньори от 12 страни, които могат да осъществят редица сделки.

„Направихме едно състезание на българските търговски аташета в посолствата, които трябва да докара максимално много инвестиции и потенциален експорт. В средата на периода на състезанието, броят на писмата за интерес е учудващ дори за мен, което значи, че конкуренцията работи”, каза министърът.