Мъж с печеливш билет от "Национална лотария" заведе иск срещу парламента, с който настоява да получи неизплатената му печалба в размер на 760 хил. лв. от общо спечелени 1 млн. лв.

Делото е в СГС, то вече е разпределено на съдия. Предстои насрочването му. 

Станчо Тодоров съди парламента заради нарушение на принципите на правната сигурност, на защита на оправданите правни очаквания, както и на изискването за предвиждане на разумна система за компенсиране и на закрила срещу обратната сила на правните норми, съобщава сайтът "Дневник".

В молбата до съда той се твърди, че с приемането на измененията в Закона за хазарта Народното събрание е допуснало нарушения на установените в правото на Европейския съюз и практиката на Съда на ЕС принцип на правната сигурност и принцип на защитата на оправданите правни очаквания.

Освен това се казва, че държавата чрез своя регулатор - Държавна комисия за хазарта (ДКХ), чрез издаването на лиценз за организиране на лотарийни игри, е създала достатъчно очаквания у притежателите на печеливши билети, че ще могат да получат законно спечелените от тях имуществени награди, защото  участват в игра, организирана от проверено и контролирано от държавата лице.