Понятието сигурност промени същността си и отдавна не се ограничава до обичайната концепция за военна защита. Това каза служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов във втория ден на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО.

По думите му сигурността е станала хоризонтална тема, която изисква тесен диалог и сътрудничество между институции, организации, партньори, гражданско общество и медии.

Дори в контекста на настоящите военни конфликти и новите заплахи, като дезинформация и киберпрестъпност, общественото възприятие за сигурността не е фокусирано върху общата заплаха, а е пречупено през регистъра на личното спокойствие и неприкосновеност, коментира Стоянов.

Вътрешният министър подчерта, че динамиката на картината на сигурността изисква постоянна гъвкавост и активно противодействие на трансграничната престъпност, съпътстваща нелегалната миграция – особено по линия на каналджийството.

По думите му адекватният отговор срещу „жизнеността" на фалшивите новини изисква много усилия и открито сътрудничество между институции, медийни партньори и общественост, проактивни хоризонтални обучения, изграждане на капацитет за критическо мислене и проверка на факти, подкрепа за отговорната журналистика и обективното отразяване на събитията, изграждането на устойчив и надежден механизъм за превенция и противодействие на дезинформацията - инвестиция в дългосрочен план, насочена към възстановяване на общественото доверие.

Вътрешният министър обърна специално внимание и върху заплахите, свързани с киберпрестъпността, чиито форми отдавна не се ограничават до реч на омразата, кибератаки или финансови престъпления, защото нелегалното онлайн съдържание може да е свързано с различни тежки престъпления – тероризъм, детска порнография, незаконна търговия с оръжия, културни ценности, а вече и наркотици.

Тази заплаха изисква комплексен отговор – задълбочени експертни познания, незабавен обмен на информация, оперативна и процедурна самостоятелност, активно сътрудничество с частния сектор. Като пример за това вътрешният министър сподели постигнатото сътрудничество с доставчиците на интернет услуги, неправителствените организации за безопасен интернет, училища и други по линия на превенцията.

Министър Стоянов подчерта, че се работи и за изграждането на капацитет в превенцията и противодействието на екстремизма и тероризма, на устойчив мултидисциплинарен подход за превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм.

„Ново предизвикателство е също криптирането от край до край, по което започна дебат в работните формати на Европейския съюз - необходим инструмент за гарантиране на сигурността от водещите социални мрежи и платформи", посочи още вътрешния министър. В този смисъл той изведе важното условие за осигуряването на законосъобразен достъп до криптирани данни за целите на борбата с престъпността при пълно зачитане на защитата на личните данни и личната неприкосновеност.

Министър Стоянов изрази твърдата позиция, че ефективното управление на процесите в сферата на сигурността изискват задълбочен анализ, оценка и прогнози, навременни действия, всеобхватно сътрудничество между институциите и гражданското общество на базата на общи ценности, както и взаимодействие с международните партньори, изградено на професионализъм и взаимно доверие.