След първата фаза за поставяне на ваксини срещу КОВИД-19, в която са включени медиците и стоматолозите, във втората идва ред на над 65-годишните, както и на възрастните хора с различни заболявания, настанени в домове и центрове от семеен тип. Правилата по имунизацията за тях не се различават, но някои от тях не могат да вземат решение сами дали искат ваксина, тъй като са с психични заболявания, умствена изостаналост или деменция. Какъв е редът в тези случаи, обясняват от clinica.bg

Потребителите, както се наричат хората, които са настанени в тези институции преди поставянето на инжекцията, трябва да попълнят декларация за информирано съгласие. Предвид състоянието си обаче, те не могат да взимат решения самостоятелно. Важни въпроси вместо тях решават техните настойници или попечители. Обикновено това са роднини и в много по-малко случаи, когато човекът няма такива, е социален работник от дома или самия директор.

В тези социални институции се настаняват хора от различни населени места. На повечето от тях попечителите живеят другаде, а някои и в чужбина. Това създава отсега проблем пред директорите и социалните работници, тъй като те не знаят как да получат информирано съгласие за поставянето на ваксините на потребителите. Някои от тях вече изпращат запитвания до близките на настанените в тези институции, които са и техни попечители, дали са съгласни дементните да бъдат ваксинирани. В отговор съгласилите се им изпращат декларации със свободен текст. Той обаче няма нужната юридическа стойност.

Редът за имунизации е описан подробно в заповед РД-01-726/23.12.2020 г. на министъра на здравеопазването. Нужно е настойниците да попълнят специална бланка на МЗ за информирано съгласие. В нея има задължителни атрибути, които липсват в декларацията свободен текст. Вписват се трите имена и личните данни както на лицето, така и на неговия попечител или настойник. Попълва се и графа, в която се декларира, че човекът е запознат с рисковете от заболяването и неговите усложнения, показанията, начинът на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт.

С подписа си лицето декларира, че при нежелана реакция веднага ще уведоми медициски специалист или Изпълителната агенция по лекарствата чрез попълване на електронен формуляр. Накрая се декларира и самото съгласие за поставяне на ваксината, като се вписва и нейното търговско наименование. За направената ваксина се издава документ. Ако тя е двуфазна, в него се вписва и датата, на която лицето трябва да се яви при лекаря за втората доза. След поставянето на всяка доза лекарят вписва в електронния имунизационен регистър, че я е сложил на пациента. В него се нанасят данните на всяко лице, мястото и датата на ваксинация, търговското наименование на ваксината с нейния партиден и сериен номер. Лекарят попълва и своите имена и УИН.

Самият регистър е създаден като модул на Националната информационна система за борба с КОВИД-19. Достъпът до него се осъществява посредством КЕП-квалифициран електронен подпис, след подаване на заявка в съответната регионална здравна инспекция и предварителна регистрация.