Извънредна проверка от РИОСВ – Пловдив бе извършена на инсталацията за биогаз в пловдивското село Труд.  Това се случва след масовото недоволство на жителите на селото, които дори заплашиха, че ще протестират. Според живеещите наблизо въздухът, който дишат е отровен и дори се будят от ужасната миризма. В завода се преработват силаж и оборска тор и от тях се добива биогаз чрез ферментация.

При проверката е установено, че обектът работи със 100% натоварване. На дружеството са издадени предписания в срок до 30 септември да се покрият перколатната вана и резервоарите, както и да се поставят капаци на шахтите. По време на проверката е извършен обход на работната площадка, при която е усетена непостоянна миризма, характерна за влаганите суровини.

На дружеството ще бъде съставен акт за административно нарушение за неводене на отчетност по Закона за управление на отпадъците. След изтичане на срока на дадените предписания, на територията на с. Труд ще бъде разположена мобилна автоматична станция на ИАОС на МОСВ за измерване на качеството на атмосферния въздух.

Директорът на РИОСВ – Пловдив ще определи комисия в състав от три длъжностни лица, които да извършат проверка и да определят разпространението на неприятни миризми извън границите на площадката. Съгласно Инструкцията на МОСВ в комисията се включват представители на РИОСВ – Пловдив, ОбС на община „Марица“ и на оператора.

РИОСВ ще изиска от община „Марица“ да съобрази транспортната схема на обекта с жалбите на жителите на с. Труд и цистерните и камионите със суровина от и към обекта да не минават през селото, а по обходен маршрут.

Хората от село Труд: Ние сме продадени и безцеремонно излъгани! ВИДЕО

TrafficNews.bg