Атанас Мулетаров е новият изпълнителен директор на "Напоителни системи", съобщиха от дружеството. Той е избран с решение на Съвета на директорите.

Мулетаров има дългогодишен опит в "Напоителни системи", като от 2011 г. до момента е бил директор на дирекция "Собственост и наеми" в Централното управление на дружеството.