„Подлезът на „Гладстон” не протече по време на големите дъждове! Поздравления за фирмата изпълнител, не им благодарих за добре свършената работа”, обърна се кметът Иван Тотев към представителя на „ИСА – 2000” Паун Иванов днес.  Именно фирмата на Юлиян Инджов извърши  основните дейности по ремонта на съоръжението за над 7 млн. лева.

„Всеки гледаше водата отдолу, но никой не погледна нагоре,  ако имаше една капка по тавана  – представям си какво щяхте да ме направите”, каза Тотев. Той допълни, че трябва да се направи предпазна ограда откъм Голямата базилика, тъй като  се е изсипало голямо количество кал.

По време на откриването на съоръжението Иван Тотев се застрахова, че е възможно подлезът да се наводнява заради особеностите на ВиК мрежата в „Централен”, но каза, че няма да е „като преди".

Припомняме, че ремонтите дейности по подлеза включваха : изпълнение на нов бетон за оформяне на наклона над носещата конструкция, нова хидроизолация,  полагане на нова асфалтобетонова настилка, монтиране на нови дилатационни фуги „открит" тип, ремонт на съществуващите парапети, поставяне на отводнители с тръби за отвеждане на дъждовната вода в канализацията, запълване на пукнатините, отводняване на съоръжението, подмяна на съществуващото осветление и кабелна мрежа и други.

Подлезът на "Гладстон" - най-скъпият басейн в Пловдив след ремонта за 7 млн. леваСъоръжението е под вода, шахтите извират като гейзери