Главният прокурор Иван Гешев отказа срещата си с лидера на БСП Корнелия Нинова. Двамата трябваше да се срещнат по искане на Нинова и с оглед на заявеното ѝ желание да предостави информация от значение за водените разследвания по повод водната криза в гр. Перник.

„Поради публично заявеното намерение да бъде проведен брифинг в гр. Перник от председателя на ПГ „БСП за България“ г-жа Нинова, с основна тема – срещата в Прокуратурата на Република България, същата беше отменена от главния прокурор“, съобщиха от държавното обвинение.

Прокуратурата на Република България няма да позволи да бъде използвана за постигане на политически цели и в нарушение на конституционно регламентираните й правомощия, независимо от политическия субект, се казва още в съобщението.

По всяка информация или сигнал за извършено престъпление, ПРБ ще извърши проверка и ще предприеме необходимите действия, съгласно българското законодателство.

При заявена необходимост за предоставяне на информация от значение за упражняване на парламентарните правомощия на народните представители, поради значимостта и обществения отзвук на проблемите с водоснабдяването на населението в района на Община Перник, главният прокурор на Република България има готовност да предостави на Народното събрание обобщени данни за предприетите действия, след съгласуване с наблюдаващите прокурори.

Съзнавайки своята отговорност към българските граждани, държавното обвинение периодично ще информира обществото за напредъка по взетите на специален надзор от прокурор от ВКП разследвания.