Председателят на Адвокатска колегия Пловдив Иван Демерджиев получи специален плакет от фондация "Евгений Мосинов" за принос и заслуги към нейната дейност.

Фондацията връчи своите първи награди на студенти и преподаватели.
 
Фондация „Евгений Мосинов“ е учредена в памет на бургаския адвокат Евгений Мосинов, който беше и преподавател в Центъра по юридически науки и в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет /БСУ/ още от самото му създаване. 

Фондацията е създадена с цел подпомагането и стимулирането на талантливи студенти, насърчаване и подпомагане на участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински институции, с представители на съдебните власти, с неправителствени организации, с представители на академични общности и други в областта на правото.