Във връзка със зачестили публикации в медиите, че "над четвърт милион българи са без работа", от Агенцията по заетостта информират, че това твърдение не отговаря на действителната ситуация на пазара на труда, който остава стабилен и продължава да поддържа исторически най-ниското ниво на безработица в България - 4,7 процента за октомври, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Към 25 ноември броят на регистрираните в бюрата по труда безработни е 158 496. За сравнение, на същия ден преди една година са регистрирани общо 219 723 безработни. Констатира се намаление на годишна база, което възлиза на 61 227 лица или - 27,9 процента.

През 2020-2021 г. броят нарегистрираните безработни е бил над 250 000 единствено в периода на пълен локдаун през месеците април - юли 2020 г., като найвисоката стойност е достигната през май 2020 г. и е 295 453.

След отпадане на мерките на правителството за пълен локдаун в страната, нивата на регистрираните безработни бързо се върнаха до нормалните стойности - 158 000 - 160 000 към септември 2020 г. Оттогава се наблюдава сравнителна стабилност на пазара на труда, като техният брой се повлиява единствено от обичайните сезонни тенденции в резултат на общите икономически условия в страната, уточняват от Агенцията по заетостта.

През 2021 година най-високата стойност на регистрираните безработни е през януари - 229 750, което е отражение на сезонния характер на пазара на труда в България. От февруари до ноември се наблюдава непрекъснато и плавно намаление на броя на регистрираните безработни, което е показателно за възстановяването на икономиката след първоначалния шок от COVID-19 кризата.

И днес, въпреки поредната пандемична вълна, нивото на безработица, което се измерва на месечна база, е с една от най-ниските стойности от съществуването на статистиката на Агенцията по заетостта.

В агенцията няма постъпила информация за съществени масови уволнения през последните месеци, в т.ч. и през ноември. Данните към днешна дата не очертават стресови ситуации на пазара на труда, независимо от поредната COVID-19 вълна и действащите ограничителни мерки, допълват от ведомството.