Около 10% е спадът на сделките по покупко-продажба на имоти за периода януари-март 2020 спрямо първото тримесечие на 2019. Това показват последните данни на Агенцията по вписванията. 

За първите три месеца на новата година в Пловдив са реализирани 2716 продажби на имоти, докато през същия период на 2019 те са били 3004. Така нетно сделките са намалели с 288, което бе очакван резултат предвид социалното дистанциране и блокирането на много частни посреднически услуги между продавачи и купувачи и не на последно място призивът на администрациите да се избягва физическото посещение на институциите.

Спадът при покупко-продажбите е до нива от 2014 година. Можем ли обаче да направим извод, че за самият месец март, когато на 13-то число бе обявено извънредното положение, отливът от пазара е около 30%? Или да говорим изобщо за сериозен отлив? По-скоро е трудно да се правят подобни констатации, тъй като статистиката за последното тримесечие на миналата година показва сериозно повишаване на имотните сделки поради обявеното покачване на данъчните ставки от началото на 2020. Това означава, че вероятно редица сделки, които щяха да се случат през първите месеци на 2020 са "избързани" и влизат в статистиката за 2019. 

Общо вписванията в службата по регистрация в Пловдив са показателни и за другият индикатор - за самия административен отлив. През 2019 в първото тримесечие е имало 7108 вписвания, докато тази година те са 6276. 

Друг показател, а именно броят реализирани ипотеки, показва интересна тенденция. Ипотеките за последните три месеца макар и с малко са повече от колкото за същия период през 2019 година. През 2020 те са ипотеките са общо 841, от които 226 законни и 615 договорни. За сравнение през януари – март 2019 ипотеките са били 834, от които по-малко законни 210 и малко повече договорни 624.

Погасените ипотеки, при които се извършва т.н. заличаване, също са повече през отчетния период тази година. Изплатени и заличени са общо 646 ипотеки, докато през 2019 те са били със 7 по-малко, т.е. 639. Според мнозина банките дори са вдигнали изискванията си дори за ипотеките, като са завишили значително условията за вземане на кредити срещу имот, особено ако исканата сума е по-голяма от оценката на стойността имота. Има и покачаване и на процента самоучастие, като всички тези мерки имат за цел банките да имат по-висока събираемост на дълговете.  

Пъстра е ситуацията в страната. В някои от големи градове с развито строителство в страната има регистриран спад на сделките с имоти, а в друга нивата се запазват и дори се увеличават. В София те удариха 3-годишно дъно с около 6% намаление до 5285, в Бургас спадът е около 10% при 1264 реализирани сделки. Има обаче и градове като Варна и Стара Загора, където се отчитат увеличения от 6-11% на сделките с имоти. Морската столица отчита 2555 при 2418 миналата година, а Стара Загора има 1062 сделки, спрямо 953 през първото тримесечие на 2019 година. 

Около 2300 по-малко са сделките общо за цялата страна, което показва сравнително стабилен пазар на имотите. Общо в страната са осъществени 37 697 покупко-продажби, при 40 003 през първото тримесечие на 2019.