Община Пловдив изпълнява проект, с който да придобие пълна готовност на проектите  да кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 на обекти от градската среда и образователната инфраструктура, съобщи на днешната пресконференция ръководителят на проекта архитект Невена Балчева. Проектът се казва "ПЛОВДИВ през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град". Целта му е подобряване на на жизнената среда в Пловдив чрез кандидатстване с готови инвестиционни проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Основните проекти са 2:

Единият е свързан с изработване на работни инвестиционни проекти за обекти от образователна инфраструктура. Те предвиждат - изграждане на нова детска градина на ул. "Богомил" , кв. 10 по плана на Гладно поле и основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност. 

Вторият предвижда изработване на работни инвестиционни проекти за обекти от градска среда, които предвиждат благоустрояване на междублокови пространства, енергоспестяващо улично осветление в Първа градска част - Юг и Първа градска част - Север. 

Продължителността на проекта е 18 месеца. Общината е финансирала  446 хил. лв. , а държавата 215 920 лева. 380 хил. лв. от тях реконструкцията на 2 целодневни детски градини, училище и изграждане на нова детска градина. 

TrafficNews.bg