В периода от 5 до 16 декември 2016 г. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съвместно с Комисията за защита на потребителите ще извършат проверки на големите търговски обекти в София, Пловдив и Варна в рамките на традиционната кампания “Безопасна Коледа”.

Ще бъдат проверявани играчки, светлинни гирлянди, пиротехнически изделия, продукти за отглеждане на деца, сувенири, твърдения и практики, касаещи намаления и промоции в магазините, в които са съсредоточени големи потребителски потоци.

Целта на кампанията е да се осигури безопасността на потребителите по време на предстоящите празници. Съобразно компетенциите си, инспекторите ще следят за: наличие на маркировка за съответствие, инструкция за употреба, формални и видими несъответствия при играчките; обявените технически параметри, свързани с безопасната употреба на светлинните гирлянди; инструкции за безопасна употреба, наличието на задължителни маркировки за съответствие и специфични предупредителни текстове, свързани с безопасността.

TrafficNews.bg