Вместо очакван бум, Пловдив 2019 завършва с равносметка - по-малко чужденци са пренощували в хотели и категоризирани места за настаняване през 2019, от колкото през 2018 година. 

Реално обаче статистиката не може да обхване бума на бизнеса за краткосрочно отдаване на жилища чрез онлайн платформи като Airbnb и Booking. Тъй като този бизнес все още остава в сивия сектор, а чак в края на 2019 бяха инициирани промени за неговото регламентиране, все още настаняването в частни домове е безотчетно. 

Това са част от изводите от отчета на Община Пловдив, посветен на резултатите от годишната програма за развитие на туризма. 

Хоризонтът за 2019 обаче беше далеч по-опртюнистично чертан. И въпреки че отчетността по параметър "брой пренощували" страда от своите гореспоменати ограничености, все пак никой не предполагаше, че броят ще намалява. 

Една от причините за спада според отчета е общата конюнктура или с други думи цялостното влошаване на позицията на България като туристическа дестинация.

"През 2019 г. Пловдив беше Европейска столица на културата, като това съвпадна с отлива на туристи в национален план. По официални данни на НСИ за периода януари - октомври 2019 г., България отбелязва спад с 2 % на реализираните нощувки от чужденци, а спадът на нощувките на гости от ЕС е с около 500 000 нощувки или 4%", показват данните в отчета. 

Другия аспект, който цели да покаже, че все пак Пловдив не е отчел лоши резултати, е настаняването в некатегоризирани места за настаняване - частни домове, отдавани за краткосрочен наем от техните собственици през онлайн платформи. 

"Същевременно както на национално така и на местно ниво - 2019 г. се характеризира и с тенденцията на изключителен бум на настанявания в къщи, апартаменти и стаи, много от тях некатегоризирани, чрез придобилите изключителна популярност сайтове AirBnb и Booking.com. Така се откроява и предизвикателство на национално ниво, свързано с реалното отчитане на реализираните нощувки чрез подобни платформи в статистическите изследвания на НСИ., като по неофициална информация последните реализират ръст от над 60 %", пише в отчета.

В подкрепа на горното от общински отдел да направили проучване, което е установило, че към 08.01.2020 г., в Airbnb за Пловдив са регистрирани над 300 (по-точно 306) места за настаняване. В Booking.com, които представлява резервационна платформа, в която не се проверява дали местата за настаняване имат валидна категория, за Пловдив (при филтър до 5 км от центъра на града) излизат 486 места за настаняване. Още примери за регистрирани места за настаняване в Пловдив в подобни платформи към 08.01.2020 г. са: HomeAway - 89, Vrbo - 89, Expedia - 144. Платформата RentByOwner има 1194 предложенията за настаняване в Пловдив, но броят на местата за настаняване са по-малко предвид това, че платформата обединява офертите на сайтовете Vrbo, Booking, AirBnb, HomeAway, в който голяма част от обектите се повтарят.

На този фон Пловдив реализира следните резултати:

През 2019 общият брой на реализираните нощувки в местата за настаняване е 509 272. Техният брой е с 2 % повече спрямо изминалата година, (табл.1) Пренощувалите лица са 5.5 % спрямо изминалата година. При българите се наблюдава увеличение с 8.3 %, докато при чужденците има спад с 4.2% (табл.1). Приходите от нощувки възлизат на 28 780 260 лв. за 2019 г., с ръст спрямо 2018 - с 2 %. (табл. 1). В първата десетка за 2019 г. попадат Турция, Германия, Израел, Гърция, Испания, Италия Франция, Обединено Кралство, Съединени американски щати и Румъния. Общият брой на регистрираните посещения в туристическите информационни центрове през 2019 г. са 72 833 - 19.6 % ръст спрямо изминалата 2018 г. От тях броят на българските граждани е 14 646, на чуждестранните 58 373 (табл.2).

Данните за всички категоризирани места за настаняване (над 10 легла) се предоставят от община Пловдив на Националния статистически институт (НСИ) при поискване в началото на всяка календарна година за предходната. За 2018 г. общият брой легла в местата за настаняване, разположени на територията на община Пловдив е 5 066 бр. През 2019 г. легловата база на местата за настаняване (категоризирани от Министъра на туризма и кмет на община Пловдив) се е увеличила с 876 бр. и техният брой е достигнал 5 942 легла.

Според междинните резултати от проведено проучване на участниците в събития от програмата на ЕСК за периода януари - юли 2019, възложено от общинска фондация „Пловдив - 2019 г.“, около 80% от посетителите реализират нощувки, средно 3 броя. Над 2/3 от посетителите, които не са от Пловдив (73%) са планирали да пренощуват по време на събитието, средно по 3 нощувки. Предпочитанията им за нощуване, предвид техните демографски характеристики и бюджет са насочени към различни типове настаняване - около 1/3 избират хотели и хостели, 28% използват интернет платформи за настаняване в апартаменти и къщи, 20% остават при роднини и приятели, а 10% се настаняват в близки малки населени места.

С оглед на гореизложеното може да се направи обоснован извод, че данните на НСИ за реализирани нощувки и брой туристи са непълни, но истинските параметри са трудни за улавяне.

Вижте информация за посещаемостта на големи туристически обекти, музеи и инфо центрове:

Пловдив 2019 със скромен принос за ръста на чуждите туристиБлизо 200 000 чужденци са посетили музеите и галериите под тепетата