От началото на годината броят на невръчените фишове за скорост е 49% от издадените. По данни на отдел „Пътна полиция" в ГДНП от началото на 2023 г. до 2 декември броят на издадените електронни фишове за превишена скорост е 1 439 062. От тях са връчени 51 %. Невръчени са 711 724. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция". 

Правилникът за устройството и дейността на МВР е променен с постановление на Министерски съвет през април 2021 г. В чл. 45, ал. 2 е създадена нова точка 13, която оправомощава служителите на Главна дирекция „Гранична полиция", осъществяващи проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове, да извършват и дейности от Закона за движение по пътищата.

Изпълнението на разпоредбата е регламентирано със заповеди на министъра на вътрешните работи. Последната актуална заповед на министъра на вътрешните работи за тази дейност е в сила от 01.01.2022 г.

Заповедта изрично посочва конкретните дейности на определените длъжностни лица на ГКПП:

- извършват проверка за невръчени електронни фишове;

- връчват електронни фишове;

- извършват проверка за наложени глоби, които не са заплатени в срок;

- предоставят възможност на неизрядния шофьор да заплати глобата си на място в зоната на граничния пункт. Това е само по желание на водача.

Проверките се извършват на влизащи и напускащи страната български граждани на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на международни шосейни пътища. ГД „Гранична полиция" не задържа документи на граждани за неплатени глоби от пътни нарушения.

В заповедта е предвидена възможност за преустановяване изпълнението на тази дейност, когато движението на превозни средства през определен граничен пункт е с такъв интензитет, че времето за изчакване стане прекалено дълго. В общия случай решението за временно преустановяване на дейността се взима от началника на граничния пункт.