Държавата ще създаде специална телефонна “Гореща линия за емоционална подкрепа”, пише Труд.  Номерът ще бъде еднакъв с този на горещите линии в останалите европейски държави: 116123. Той ще се избира безплатно от телефоните на всички оператори. Това е отбелязано в стратегия за далекосъобщенията, която бе пусната за обществено обсъждане вчера.

На този телефон ще работят денонощно опитни психолози, които ще оказват помощ на депресирани хора. В България има около 1 млн. души със симптоми на депресия.
Според стратегията се създават още няколко телефонни линии с номера, които важат в цяла Европа, например за жертви на престъпления - 116006. Ще има и телефон 116117 за даване на съвети за неспешни медицински оплаквания.

Двата най-важни телефона обаче са тези за децата. На номер 116000 ще се подават сигнали за изчезнали деца, а на номер 116111 ще могат да се обаждат самите деца, ако някой ги тормози. На него ще дежурят детски психолози, пише в стратегията.

В европейския регламент, с който се въвеждат новите номера, няма краен срок, до който те да почнат да действат. Някои от линиите например работят още от миналата година в 7 европейски държави.

У нас Комисията за регулиране на съобщенията вече е запазила новите номера и съвсем скоро ще задължи операторите да пренасочват безплатно тези обаждания.

ТrafficNews.bg