Инфлацията в Европейския съюз се е забавила през март до 2,6% на годишна база, а в еврозоната - до 2,4 на сто, показват данни на европейската статистическа служба „Евростат”.

В същото време годишният темп на инфлация е България, хармонизиран спрямо ЕС, е спаднал до 3,1% през март, като по-висока инфлация е отчетена в 10 други членки на съюза - Румъния, Хърватия, Австрия, Естония, Белгия, Унгария, Словения, Гърция, Испания и Люксембург. Аналогична на нашата инфлация беше отчетена в Нидерландия.

Цените в еврозоната са се повишили с 0,8 през март спрямо месец по-рано, когато нараснаха с  0,6%, но на годишна основа се наблюдава забавяне на инфлацията до 2,4% от 2,6% през февруари, или най-ниското ниво от ноември 2023 г. насам. Това представлява рязко забавяне на ръста на цените спрямо година по-рано (март 2023 г.), когато тя достигна 6,9%. Инфлацията все повече доближава до целта на ЕЦБ от 2 на сто.

В рамките на целия ЕС индексът на потребителските цени достигна 0,7% през март спрямо февруари, когато се повиши до 0,6%. На годишна база инфлацията се е забавила до 2,6% от 2,8% месец по-рано, достигайки най-ниско ниво от юли 2021 г. насам. Само година по-рано инфлацията в ЕС беше на ниво от 8,3 на сто.

Според данните на „Евростат” хармонизираната потребителска инфлация в България на месечна основа достига 0,2%, но на годишна база тя се забавя до 3,1% от 3,5% през февруари, потвърждавайки последните данни на НСИ. Година по-рано - през март 2023 г., тя беше на ниво от цели 12,1%.