Комисията за защита на конкуренцията глоби такси "Максим" с 3520 лева, което се равнява на 8% от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2018 година и разпорежда незабавно прекратяване на нелоялната практика. Комисията за защита на конкуренцията образува производство по сигнал на няколко професионални таксиметрови организации в страната, че платформата "Максим" осъществява нерегламентиран превоз на пътници чрез използване на мобилно приложение.

КЗК не е приела мотива, че "Максим" осигурява само връзката между превозвач и клиент чрез платформа. И посочва, че фирмата носи отговорност за същинската транспортна услуга, защото е мотив и за съществуване на компанията. 

В писмо до "Хоризонт" обаче от такси "Максим" заявяват, че ще проучат решението на Комисията за защита на конкуренцията и при наличие на разногласия то ще бъде обжалвано в съда. Фирмата планира да продължи работата си в страната. В писмото се посочва: 

"В други страни таксиметровият пазар се променя, докато в България не е така. Днес обаче в цял свят е голямо желанието на хората да виждат алтернативи и да имат възможност да избират. Забраните, които ни лишават от алтернатива, не допринасят за напредъка на икономиката и обществото. Това сме го виждали през миналия век", пишат от компанията.