„GLAS с Тина Ивайлова": Може ли да бъде обявена обществена поръчка за нещо, което вече е направено? ВИДЕО

11.06.2023 09:18 12005 0
„GLAS с Тина Ивайлова

Обществената поръчка, за която става въпрос, е на стойност над 500 хиляди лева и за изграждане на обслужваща улица от уличната мрежа в квартал на град Кърджали. С екипа ни установихме, че дейностите заложени в нея, вече са изпълнени още преди обявяването й. Това се случва преди да протече процедурата по избор на изпълнител, както и преди да е подписан договор с избрания изпълнител. Нещо повече дейностите, които вече са изпълнени препокриват с точност строително монтажните работи и техническите спецификации заложени в поръчката. По казуса сезирахме Агенцията по Държавна финансоа инспекция, а експертите от своя страна се ангажираха, че ще извършат проверка.

Всичко за случая вижте във видеото:

Какво показа разследването в "GLAS с Тина Ивайлова":

Кадрите, които ви показваме във видеото са от жилищен комплекс в квартал на град Кърджали. Обществената поръчка е обявена на 30 декември 2022г за изграждане на улица в този квартал. Решението за избор на изпълнител е от март -2023 г. Разбираме че по-голямата част от зададените дейности по обществената поръчка са извършени месеци преди да бъде избран изпълнител. Получихме снимков материал от наши зрители и проверихме на място дали това е така.  Стана ясно, че към днешна дата решението на кмета на община Кърджали за избраната през март фирма -изпълнител, е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията от друг кандидат и е обявено  за неправомерно от КЗК. Затова към момента няма сключен договор за общестената поръчка, но строителните дейности са започнали и то преди месеци, свидетелстват живеещите в квартала. Хората твърдят, че всичко е направено още преди месеци.

Въпреки, че все още няма влязло в сила Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка и няма сключен договор, по-голямата част от описаните в документите работи  вече са изпълнени.Поставени са дъждоприемните шахти и осветлението. Направени са и тротоарите така, както е заложено в обществената поръчка. От всички заложени количества и параметри  единствено пътят не е направен, за да бъде завършена тя изцяло, смята експертът от Европейски център по транспортни политики Диана Русинова.

„Отваряме си техническата спецификация към обществената поръчка, за която говорим и започваме да четем какво е трябвало да бъде изпълнено от изпълнителя, който евентуално ще спечели обществената поръчка. Какво ми прави впечатление: На  една от най-долните позиции -24-та позиция, доставка и полагане на градински бордюри. Ето това са тези градински бордюри, които са малко по малки от другите, които ще видим. Също така имаме доставка и полагане на бетонови бордюри. Малко по- напред, ако искате можем да се преместим и аз ще ви ги покажа и тях ги има.“, обясни Дияна Русинова, която посети с екипа ни терена.

Според адвокат Мария Янева от Международна асоциация за правосъдие и арбитраж няма как да бъде обявено обществена поръчка за нещо, което вече съществува.

„Няма как да се направи поръчка и да има състезание, да има прозрачност и публичност за нещо, което вече е изградено. Даже бихме могли да кажем, че в случая това е недопустимо, не просто незаконосъобразно, а  и недопустимо. Сега тук правният въпрос, който се поставя, е може ли една обществена поръчка да има ретроактивно действие? И законът е категоричен: Това не може да се случи, тъй като основните принципи в Закона за обществените поръчки са публичност, прозрачност и състезателно начало“, обясни адвокат Мария Янева.

Потърсихме за коментар кмета на община Кърджали. Хасан Азис отрече обществената поръчка да е изпълнена преди обявяването й.

„Не е вярно. Това което казвате не е вярно. Не е вярно.

Значи нашите кадри лъжат?

Може, да.“, каза Хасан Азис

Така многобройните ни опити за интервю с кмета на община Кърджали или някой от членовете на комисията за обществената поръчка, удариха на камък. От пресцентъра на общината не отговориха конкретно на нито един на зададените от нас въпроси.

В официалната позиция на община Кърджали  потвърждават, че няма сключен договор за  обществената поръчка, защото е обжалвана от участник и с решение на КЗК. Процедурата е върната на етап разглеждане на техническите предложения на участниците. Посочено е също, че в общината няма информация за извършени дейности по обществената поръчка, а това което е направено до момента, е  инициатива на собствениците на жилищните комплекси, които са почистили около домовете си за по-лесен достъп.

„Мен много ме учудва това, което на практика отговаря общината. Вие сте попитали едно нещо, но на вас общината ви отговорила съвсем, съвсем различно нещо. Тя отговорила, че едва ли не тук разорано поле, на което вие трябва да дойдете с живущите или хората, които са започнали и ремонтират жилищата, са били почистили. Това, колкото да могат да минат, да започнат да изграждат жилищата. Няма такова нещо, това е. Виждате, тротоарите са напълно изградени, поставени са електрическите стълбове. Това нещо няма накъде повече от един път да го разрушат, за да полагат нови. Направи ми впечатление, че има тротоарни плочи. Не особено добре нареден, но в крайна сметка по тази обществена поръчка, която е обявена, се учудвам, че е обявена поръчка за нещо, което на практика вече е изградено.“, допълни Дияна Русинова.

„След като има такива установени и извършени СМР дейности, следва да бъдат представени надлежни документи за това. Тъй като без да има предварителен проект или разрешение за строеж няма как да отиде да се изпълняват такива семейни работи. Въпросът е от кого са изпълнени, има ли разрешение, няма ли, как са дадени те по надлежен ред. А и съответно за този участък да има след това и вече действаща обществена поръчка. Това също е много интересен въпрос, на който трябва възложителят да отговори. Бих казала, че това е дори по скоро прецедент, нещо, което не се наблюдава в правната практика всеки ден и трябва да бъдат сезирани компетентните органи. Когато говорим за обществен ресурс, нали в случая това са парите на всеки един български гражданин. Общината  трябва да претърпи санкция за това. Трябва да се произнесат компетентните органи и да се наложи тази санкция.“, обясни адвокат Мария Янева.

Правим опит да разговаряме и с представител на фирмата, която по документи е спечелила обществената поръчка. И тук многобройните ни опити удрят на камък.

Свързваме с управителя на фирмата, но той отказва да разговаря с нас, когато разбира кои сме и за какво го търсим, под претекст, че е в чужбина. Отказва и да вдига телефон след това. Потърсихме  позиция на фирмата и през техния сайт на официален мейл.  Към момента не сме получили отговор.

С казуса запознахме експертите от АДФИ. Входиран е  и официален сигнал, а те от своя страна обещаха да извършат проверка на база данните и снимковия материал, който предоставихме.

Каква ще бъде реакцията на компетентните органи? И какви ще бъдат резултатите на експертите от АДФИ?Продължаваме да следим този случай.

Изпрати новина