По инициатива на социалната и бюджетната комисии ще внесем промени в бюджета на ДОО за еднократни суми за пенсионерите под линията на бедност. Става дума за 40 милиона лева. С тази линия на бедност многократно се е спекулирало. Държавата трябва да възстанови традицията, при която пенсионерите получават добавки. Това каза в парламента Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

"Тези суми ще станат факт с вътрешни размествания на бюджета. След анализ на приходите и разходите ще търсим други възможности да подкрепим тези социално-уязвими групи", допълни Йордан Цонев от ДПС.