Средното ниво на почасовите разходи за труд в страните от Европейския съюз през 2020 г. е било 28,9 евро, отчита Евростат.

Най-ниските такива разходи, изразени в евро, са били отчетени в България - 6,6 евро на час, а малко по-високи те са били в Румъния (8,2 евро) и Унгария (9,8 евро), предава БТА. 

Лидер е Люксембург с 47,7 евро на час, следван от Дания (45.7 евро) и Белгия (40,5 евро).

Нивото на почасовите разходи за труд в Люксембург е било със 7,3 пъти по-високо от това в България. През 2016 г. е отчетена още по-съществена разлика между страната от ЕС с най-високо ниво на почасовите разходи за труд и тази с най-ниско. Тогава в Дания то е било 9,5 пъти по-високо от това в България.

Различията сред страните от ЕС са значително по-малки, когато почасовите разходи за труд са изразени в стандарт на покупателната способност (СПС) - индикатор, който отчита разликите в цените в отделните държави.

И по този показател почасовите разходи за труд са най-ниски в България (11,9 пункта) и най-високи в Люксембург (36,1 пункта).