Европейската комисия осигурява на България средства за подобряване на информационните системи на Националната агенция за приходите. Средствата са част от цялостната помощ тази година за развитието на икономиката в Европейски съюз.

Предвижда се нашата страна да получи също подкрепа за повишаване на ползата от бюджетните разходи, за борба с корупцията, за преход към природосъобразна икономика.

Досега у нас са били подкрепени 36 подобни проекта, а тази година средства ще бъдат насочени към седем проекта, уточняват от комисията.

Отбелязва се, че нашата страна получава от ЕС помощ за цифровизация и за присъединяване към еврозоната. Европейска комисия подкрепя също програми за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, за управление на държавни дружества, за детско образование.