Подготовката обхваща въздушни и кабелни линии, електрически уредби, трафопостове и възлови станции, собственост на дружеството. Основните направления на подготвителните мероприятия включват инспекции и ремонти на съоръжения, доставка на оборудване, специализирана техника и инструменти. Дружеството посреща зимния сезон с необходимия запас от складови наличности и материали. Както във всяка една община на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България, внимание се отделя и на зимните курорти и туристически центрове.

По-конкретно подготовката на EVN България Електроразпределение обхвана следните дейности:

 • инспекции на 57 000 км мрежи средно и ниско напрежение
 • подменени 1798 стълба по мрежи средно и ниско напрежение
 • извършени инспекции на повече от 12 700 трафопоста и възлови станции, собственост на дружеството
 • в трафопостовете е направена цялостна и комплексна проверка на оборудването
 • доставка на материали и техническо оборудване по места
 • преглед на специализираната механизация – налични 428 високопроходими автомобили, 8 моторни шейни и 26 високопроходими автовишки. Допълнително са осигурени и 2 броя АТВ, оборудвани с вериги, които се използват в труднодостъпни места
 • Подготовка на автомобилния парк  за зимни условия
 • доставена специализирана техника и материали – дистанционни щанги за сваляне на лед от проводници, снегоходки, радиостанции. Специалистите на дружеството монтират дистанционни щанги между проводниците на въздушните линии против допир в случай на буря или силен вятър
 • дружеството е осигурило и дизел-генератори, в случай на екстремни атмосферни условия, които забавят бързото възстановяване на захранването при аварии
 • изградена вътрешна мрежа в дружеството за бърза комуникация, независима от външни доставчици
 • модерна система за телемеханика, която позволява дистанционно управление на съоръженията по мрежата
 • 76 дежурни екипа – 24 часа, 7 дни в седмицата, както и възможност за включване до 1200 сътрудници при извънредни ситуации
 • Усъвършенствана система за координация на аварийните екипи чрез използване на GPS
 • допълнително включване на външни фирми при необходимост.

Отчитайки опита от работата на дружеството в условия на тежка зимна обстановка, дружеството е създало необходимата организация за действия при усложнени условия: въведена е организация на аварийните екипи, налице са 6 центъра за кабелни лаборатории, 2 специализирани диспечерски звена за управление на мрежата и 3 центъра за специализирана техника. В случай на необходимост в дружеството е създаден процес за работа при кризи и активиране на координационен кризисен щаб. 

За справянето с различни ситуации през зимата, EVN България разчита и на доброто взаимодействие на своите регионални диспечери и ръководители на звена с местните власти в лицето на областните управители, общините и териториални дирекции ”Гражданска защита”. На всички областни управи, общински кметове и директори на Териториални дирекции "Гражданска защита” е предоставена информация за конкретните лица за контакти от EVN България.

На разположение на клиентите е също и денонощният телефонен център на дружеството, където клиентите могат да се информират по различни въпроси или да подават сигнали за евентуални аварии.

TrafficNews.bg