EVN България Топлофикация в готовност за цялостно стартиране на отоплителен сезон 2014/2015 г. в Пловдив. Предвид очакваното понижение на температурите в следващите дни  дружеството е в готовност за стартиране на новия отоплителен сезон.
Компанията вече започна подаването на топлинна енергия към детски и социални заведения, болници, хотели и други клиенти, които са заявили това преди официалното начало на сезона. Това е възможно при изрично желание на всеки клиент с подаване на заявление (решение на Общото събрание на етажната собственост).

Съгласно нормативните изисквания за официалното стартиране на сезона е необходимо в три последователни дни средноденонощната температура да е по-ниска от +12°С, както и прогноза за ниски температури в следващите 7-10 дни.

В случай, че температурите отново се повишат, захранвани с топлоенергия от EVN България Топлофикация, ще се изключат автоматично благодарение на инсталираните от дружеството температурни датчици.

TrafficNews.bg