Консорциумът „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ е определен за изпълнител на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Испанската фирма спечели с комплексна оценка от 100 точки, съгласно обявения критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта". Единственият друг допуснат до класирането участник бе консорциумът "Тол България", който остана на второ място с 74,27 точки. Испанците от "Капш трафик солюшънс" предложиха най-ниската цена за изработка на системата, а именно 149,997 млн. лева без ДДС срещу 193,5 млн. лева без ДДС от "Тол България".

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов подписа решението за класиране на участниците в процедурата и определянето на изпълнител на обществената поръчка.

Тол системата ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т, а на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т  ще има електронна винетка. 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител. След успешното й внедряване инвестицията следва да се възвърне чрез събраните приходи. Крайната цена на обществената поръчка ще бъде около 180 хил. лева с ДДС.