Тази година 25 и 26 декември се съвпадат с почивните събота и неделя , а 1 януари 2022 г. със събота. Предстоящите коледни и новогодишни празници ще бъдат общо с три дни повече, припомнят от Главната инспекция по труда.

Минимум двойно възнаграждение се полага за работата през дните на официални празници, в които са включени 24, 25 и 26 декември и 1 януари, а надницата е четворна, ако трудът в тези дни е и извънреден.

За работата в неприсъствени дни, тоест 27 и 28 декември и 3 януари, се заплаща по-високо възнаграждение единствено ако трудът е извънреден, като увеличението е със 75%.

Ненормиран работен ден работата в празничен, почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден труд. Извънреден е трудът за работещите при подневно отчитане на работното време.

Тогава работодателят трябва да възложи работата с нарочна заповед за извънреден труд, която да бъде издадена поне 24 часа по-рано, с която работникът да е запознат и да бъде подписан.

В случай, че работодателят е въвел сумирано отчитане на работното време, то тогава трудът в празничните и работни дни, положен по график, не се води извънреден и не се заплаща с увеличение.

Работниците имат право на по-висока надница само за работата си през дните на официален празник, а цената трябва да е минимум двойна.