ICGB и "Авакакс" представиха чернова на график за завършване на всички дейности по въвеждане е експлоатация на интерконектора.  Това обяви министърът на енергетиката Росен Христов след срещата си с представители на строителната фирма, изграждаща междусистемната газова връзка с Гърция - „Авакс“ и възложителя на строежа – фирмата ICGB.

По думите му до края на деня всички коментари, разяснения и забележки по графика ще бъдат нанесени коректно и графикът ще бъде внесен официално в МЕ и МРРБ. „Този график ще служи оттук нататък за отправна точка, по която ежеседмично ще се следи работата по изпълнението. И не само тов а- наши експерти ще подпомагат с всичко неоходимо, з ада може този прокет да бъде завършен до 1 октомври”, посочи той.