Екипът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ почисти река Чепеларска в участъка под и над въжения мост между бензиностанцията и мелницата над Асеновград.

Акцията е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за справяне с отпадъците в населените места „Да сложим точка на замърсяването“.

В инициативата взеха участие 24 служители, които събраха 47 чувала с отпадъци, предимно пластмасови бутилки, хартиени и найлонови опаковки, ламарини и други битови отпадъци. Събраните отпадъци ще бъдат извозени от община Асеновград.