До края на месеца е срокът за плащане на последната вноска на данъка върху недвижими имоти, таксата за битови отпадъци и данъка за превозни средства за 2014 година. Това припомниха от дирекция "Mестни данъци и такси" в Община Пловдив. Таксите могат да се платят и с кредитна карта на интернет страницата на Община Пловдив, както и чрез системата Ипей. Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

TrafficNews.bg