От днес отпада заповедта за затварянето нба детските градини. Забавачките ще отварят врати поетапно в цялата страна до 1 юни. Решение за точната дата ще вземат съответните общини и кметства съобразно със ситуацията.

38% от родителите са изразили готовност да пуснат децата си на градина, съобщи БНТ. От образователното министерство обаче ги съветват при възможност да ги оставят в къщи. На входа ще се измерва температурата на всяко дете, а родителите ще попълват декларация, че са запознати с мерките и сами са пожелали детето им да ходи на градина.

Групите ще бъдат малки - от по 10-11 деца, в големите градове - до 18. Директорите ще организират дезинфекцията на помощенията и детските площадки и осигуряването на дистанция между различните групи.

Повече занимания навън и недопускане на родителите в помещенията също са сред мерките за безопасност. Предвижда се и тестване на персонала на градините.

Температурата на децата ще се мери с електронни термометри, а с не с живачки, както беше обявил здравният министър.