Ден на ориентация провеждат утре в Медицинския университет. Началото му е в 10 часа  в Аудиторния комплекс на висшето учебно заведение. На него преподавателите ще ориентират новоприетите студенти от първи курс за това какво ги очаква в университета. Бъдещите медици ще се запознаят и с базите на обучение.

Новата учебна година ще бъде открита от 11 часа в понеделник в Аудиторния комплекс на Медицинския университет от ректора проф. д-р Стефан Костянев.

TrafficNews.bg