55 български и чуждестранни компании ще влязат на 23 октомври в Техническия университет - филиал Пловдив с намерението да привлекат инженерни кадри в своите екипи. Сред фирмите, които се представят на шестото издание на “Ден на кариерата”, има както производствени компании от областта на авиотехниката, машиностроенето, автомобилостроенето, електрониката, електротехниката, оптиката, уредостроенето, оръжейната индустрия, компютърните системи, технологии и софтуер, така и откровени “ловци на умове”, които подготвят износ на инженерни кадри в Европа. 

През миналата година във филиала на Техническия университет бяха дошли 43 компании, а тази година са с 12 повече.

По време на дните на кариерата бъдещите инженери, които учат в Пловдив, ще могат да направят своите проучвания, както за стажантски програми по специалностите си, така и да сключат първите си трудови договори още тук на място след събеседване със специалисти от фирмите-участнички на изложението. 

Най-активните фирми, които изпитват и най-остра нужда от инженери, ще промотират стипендиантски програми плюс трудов договор. Фирма Арсенал - Казанлък например има специални взаимоотношения с филиала на Техническия университет в Пловдив, като по договор в Пловдив се обучават магистри по оръжейно и боеприпасно производство. А екипи от преподаватели на пловдивския технически ВУЗ обучават на място вече работещи инженери във фирмата.

TrafficNews.bg