Ден на кариерата ще се проведе утре, 10 май, от 10:30 до 13:00 ч. в Нова сграда на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Организатори са Университетският информационен център за кариерно развитие и Студентски съвет към висшето училище.

В събитието своята дейност ще представят 31 фирми и институции от държавния и частния сектор. Сред тях са енергийни дружества, банки, компании от хранително-вкусовия сектор, преводачески агенции, IT фирми, фондации и неправителствени организации, държавна администрация, кол центрове и др. Студентите ще имат възможността да се срещнат с евентуалните си бъдещи работодатели и да зададат въпросите, които ги вълнуват, обясни проф. дпн Дора Левтерова, директор на Университетския информационен център за кариерно развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Щандовете на фирмите ще бъдат разположени в централното фоайе на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ на бул. „България“№ 236.