Общо 253 671 лв. ще плати държавата по пет осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу България, става ясно от съобщение на Министерския съвет.

Други 16 400 евро държавата ще даде като обезщетение на мъж, завел дело пред Европейския съд по правата на човека за това, че е бил малтретиран от полицията и частни лица, както и заради липсата на ефективно разследване в това отношение, мотивирано по-специално от дискриминационно отношение, основано на ромския му произход. Той и държавата са сключили извънсъдебно споразумение и България сега ще плати обезщетението, което трябва да покрие всички имуществени вреди, разходи и разноски.