Дария Димитрова е едно лъчезарно 17-годишно момиче от град Провадия. Въпреки крехката и възраст тя е изправена пред сериозно предизвикателство и има нужда от помощ, за да има дълъг и пълноценен живот. Дария е диагностицирана с муковисцидоза. Това е заболяване, което поразява дихателната система. В резултат се натрупва гъст мукозен секрет, който създава условия за възникване на хронично възпаление и развитие на прогресираща дихателна недостатъчност. За да живее нормален живот на Дари й е нужна трансплантация на бели дробове.

Към момента момичето се намира в София и е подложена на множество изследвания, като няма още точна информация къде и кога ще бъде направена операцията, както и няма информация колко ще струва това на семейството.
На първо време тя има нужда от мобилен инхалатор, за да може да излиза от пределите на болницата и дома си.

Всеки, който иска и има желание да помогнем за събирането на пари за лечението и трансплантацията банковата сметка на това прекрасно дете е:

BG28 TTBB 9400 1528079973
BIC: TTBBBG22
EXPRESSBANK
Дария Живкова