От Община Пловдив уведомяват гражданите, че във връзка с годишното приключване на 2019г. и предстоящите празници се налага следната промяна в работното време на инситучията:

На 31 декември дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив ще работи с клиенти от 08.00 ч. до 11.00 часа.

На 31.12.2018 г. касата в сградата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов” ще работи с клиенти от 08.30 ч. до 11.00 часа.

На 2 януари дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив няма да работи от 8:00 да 13:00 часа.