Българска агенция по безопасност на храните  изплати обезщетения на стойност 15 602 928,24  лева на стопани на обекти, засегнати от Африканска чума по свинете.

Обезщетенията си получиха 2 индустриални свинеферми, 1 фамилна ферма тип „А“ и 12 стопани на стада от породата Източнобалкански свине.

С изплатените средства са обезщетени стопаните на огнища, констатирани през 2020 година, с изключение на двама собственици на стада Източнобалкански свине, чиито стада са заболели от вируса през 2019 година.