Общинският съвет прие възможността Община Пловдив да поеме дългосрочен общински дълг. С 30 гласа За, 16 Против и 2 въздържали се предложението бе прието

След това решение кметът Здравко Димитров ще може да преговаря с Европейската инвестиционна банка за условията по кредитната линия.

Преди да се тегли кредитът ще има обществени обсъждания, консултации с политическите партии и всички дейности по максимална прозрачност на договора, зарече се Здравко Димитров.

Към момента предложението на банката за кредитна линия до 120 милиона лева при лихвен процент под 1%, гратисен период до 7 години, със срок на изплащане и погасяване до 25 години.

Списъкът с потенциални проекти е с 35 индикативни обекта, разпределени в четири групи, които биха могли да са реализирани или финализирани чрез този финансов инструмент. По думите му общината е в добро финансово състояние, но трудно би могла да си позволи да реализира проекти извън капиталовата си програма. 

Първата група от списъка са проекти в процес на изпълнение, за които има сключени договори, но няма осигурено финансиране. Втората са проекти в процес на подготовка за кандидатстване за финансиране по европейски програми. Третата група са проекти,за които има сключени договори и вече са стартирали. В четвъртата група са големите инфраструктурни обекти, за които към настоящия момент няма осигурено финансиране.

Големите инфраструктурни проекти, които са дадени в списъка са 12, а сумите по тях изглеждат чудовищни за възможностите на Община Пловдив. Това са проекти, за които няма осигурено финансиране. Стойността им е за 190 млн. лева, като то са индикативни стойности. Възможно е цената им да падне при провеждането на  обществените поръчки.Ето и обектите:

1.Втори етап бул. „Северен” – от Брезовско до Карловско шосе – 22 млн. лева, от които 2 млн. лев за отчуждаване

2.Пробивът „Модър-Царевец” – 12 млн. лева

3.Нов мост над река Марица – 30 млн. лева

4.Връзка между „Южен” и „Тракия” – естакада над жп линиите – 52 млн. лева

5.Голямоконарско шосе от „Дунав” до землището на Пловдив – 11,5 млн. лева

6.Разширение на бул. „Васил Априлов” от Пещерско шосе до „6 септември”  - 6 млн. лева

7.Реконструкция на ул. „Кукуш” от надлез „Родопи” до бул. „Македония” – 6 млн. лева

8.Реконструкция на улици и пространства в Тютюневия град – 7,5 млн. лева

9.Пробив под Водната палата – 8 млн. лева

10.Реконструкция на ул. „Даме Груев” – 7,5 млн. лева

11.Разширяване на Пещерско шосе от ул. „Явор” до бул. „Копривщица” – 15 млн. лева

  1. Реконструкция и разширение на ул. „Царевец” от бул. „Хаджи Димитър” до Пещерско шосе – 12 млн. лева.

 Останалият списък е на проекти, за които Община Пловдив има текущи договори с предстоящи плащания за над 47 млн. лева.

В сумата има и обекти, за които има осигурено финансиране и за такива, които вероятно ще се финансират от въпросния заем.

Така например реконструкцията на пл. „Централен” и Многоетажният паркинг в „Западен” са вкарани в списъка с обща сума за разплащане от 2,3 млн. лева.  Там средствата са осигурени от държавата и са налични.

Друг обект за разплащане с 5 млн. лева е за строително-монтажни дейности около новия бул. „Северен”, там средствата са осигурени от заема с ЕБВР. В списъка е Кукленско шосе със сумата от 6 млн. лева. Половината от нея обаче е налична в градския бюджет за тази година.

В новия бюджет трябва да се намерят около 25 млн. лева за обекти, за които има избран изпълнител – ПК „Младост”, реконструкцията на Коматевския възел, единият транш от Кукленско шосе и половината средства за спортната зала „Дунав”.

Вторият лист с обекти е по европейските програми. Там освен външното финансиране, задължително присъства и собствен принос на Община Пловдив. Там градската администрация трябва да намери 47 млн. лева. Само по Водния цикъл съфинансирането е 37,5 млн. лева, но там има възстановимо ДДС в размер на  20,8 млн. лева, което автоматично може да бъде изкарана от цялата сума.С

С решението днес Община Пловдив може да започне официалните преговори с Европейската инвестиционна банка. Очаква се самият договор да бъде гласуван най-рано през май-юни, като преди това ще има и обществено обсъждане.

Очаквайте подробности!