Тази нощ сменяме в 4:00 часа или от 4:00 часа става 3:00 часа. Тази практика може би ще бъде последна за нашите географски ширини след дискусии в ЕС да се прекрати практиката със смяна на часа. За сега това се отлага за следващата година.

Отброяването през зимата започва всеки последен уикенд през октомври и продължава до последния уикенд на март на следващата година, когато лятното часово време се възобновява.

Астрономическото часово време е това, което използваме от октомври до март, тоест зимното.  Лятното часово време се използва, за да се получи по-добро съвпадение между светлата част на деня и активните часове на работещите и учещите.  Това би следвало да намали разходите за осветление.  Първоначално е въведено в началото на 20 век в Германия. В България се прилага от 1979 година.

През септември 2018 година Европейската комисия излезе с предложие местенето на стрелките да се случи за последно през 2019 година, като различните държави да изберат до март, дали искат да останат на астрономическо време (зимно) или на лятно часово време.

През декември 2018 година се разбра, че предложението не среща своевременната подкрепата на страните членки на ЕС. Желание има, но прибързаното решение може да доведе до хаос в транспорта и комуникациите и много различни часови зони в ЕС.