Червен код за пожароопасност и предупреждение за умерени до силни ветрове на територията на област Хасково се очакват през следващите дни. Изключително висок е рискът от бързоразвиващи се пожари за периода от днес - 5 август до 10 август - понеделник.
 
Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова е изпратила писма до кметовете на населени места своевременно да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, за очаквания екстремен пожарен риск за периода.
 
През следващите дни поради очакваните високи температури и силен вятър рискът от пожари е голям. Апелът към гражданите е да се спре почистването на пасища за оказания период и да се работи с особено внимание при почистването на ливади, горски територии и дворове в населените места. При възникване на пожар, незабавно да се уведомят компетентните органи на тел.112.